...“ บางกรูดน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจฐานรากดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด โทร. 038-131854 โทรสาร. 038-131855

พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
 
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจั ... new
 อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 19 พ.ย. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื ...
  อ่านต่อ... 
 
รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่ งบประมาณประจำปี 2559
รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิ ...
 อ่านต่อ... 
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน กำหนดอำนาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
ประกาศกำหนดส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน กำหน ...
ประกาศกำหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน กำหนดอำนาจหน้าที่   ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปและวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปและวางพวงมาลา เนื่อง ... new
นายสินชัย ชูสว่าง นายกองค์กการบริหารส่วนตำบลบางกรูด ได้มอบหมายให้พนักงานส่ว ...
อ่านต่อ... 
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ)กิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ)กิบัติรา ...
     หัวหน้าส่วนราชการ พนั ...
อ่านต่อ... 
 
กีฬาต้านยาเสพติด และสร้างสมานฉ้นท์ ตำบลบางกรูด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
กีฬาต้านยาเสพติด และสร้างสมานฉ้นท์ ตำบลบางกรูด ครั ...
วันอาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557
ณ อบต.บางกรูด ...
อ่านต่อ... 
 
งานลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ
งานลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ ...
งานลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่พระพุทธโสธรทางน้ำ
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน) ...
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน)
ประกาศ วันที่ 12 มีนา ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด ...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด
ประกาศ วันที่ 14 พฤศจ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านอู่ตะเภ ...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบอแสฟัสติดคอนกรีต บ้านอู่ตะ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธี ...
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.บางกรูด
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
ศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
ติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เดลินิวส์
คมชัดลืก
ไทยรัฐ
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
นสพ.มติชน
bangkokpost
สายด่วนรัฐบาล
พุทธทาส
สำรวจโลก
ธรรมมีเดีย