...“ บางกรูดน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจฐานรากดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด โทร. 038-131854 โทรสาร. 038-131855

พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
 
ชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีถนนชำรุด
ชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีถนนชำรุด ... new
 ชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีถนนชำรุด


...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด เรื่อง ประชาสัม ... new
1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดั ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด หมู่ที่ 2 ตำบลบางกรูด จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำ ...
 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูดเคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ อำเภอบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 19 พ.ย. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูดเ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประ ... new
  เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนธันวาคม 2557
โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร ... new
โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบต.บางกรูดเคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ อำเภอบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการอบต.บางกรูดเคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ อำเภ ... new

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ร่วมกับ อำเภอบ้านโพธิ์ ...

อ่านต่อ... 
 
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำ ตำบลบางกรูด ประจำปี 2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ท่าน้ำวัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่อพระพุทธโ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด หมู่ที่ 2 ตำบลบางกรูด จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำ ...
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน) ...
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน)
ประกาศ วันที่ 12 มีนา ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด ...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด
ประกาศ วันที่ 14 พฤศจ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านอู่ตะเภ ...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบอแสฟัสติดคอนกรีต บ้านอู่ตะ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.บางกรูด
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
ศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เดลินิวส์
คมชัดลืก
ไทยรัฐ
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
นสพ.มติชน
bangkokpost
สายด่วนรัฐบาล
พุทธทาส
สำรวจโลก
ธรรมมีเดีย