...“ บางกรูดน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจฐานรากดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด โทร. 038-131854 โทรสาร. 038-131855

พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลบางกรูด ประชุมสัญจร ประจำปี 2558
ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลบางกรูด ประชุมสัญจร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม(การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่1)  โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ส่วน ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทาง ...
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม(การประชุ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ อบต.บางกรูด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสพัสติดคอนกรีตสายบางชายสอหมู่ที่ 2 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศ อบต.บางกรูด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถ ...
ประกาศ อบต.บางกรูด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสพัสติดคอนกร ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชาคมหมู่บ้าน ปี 2558 หมู่ที่ 1 บ้านอู่ตะเภา
ประชาคมหมู่บ้าน ปี 2558 หมู่ที่ 1 บ้านอู่ตะเภา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ร่วมงานประเพณีประจำปี ครั้งที่ 12 วัดผาณิตาราม ปี 2558
ร่วมงานประเพณีประจำปี ครั้งที่ 12 วัดผาณิตาราม ปี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ในเขตพื้นที่
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ในเขตพื้นที่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกรูด ปี 2558
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกรูด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาะขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาะขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด หมู่ที่ 2 ตำบลบางกรูด จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำ ...
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน) ...
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน)
ประกาศ วันที่ 12 มีนา ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.บางกรูด
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
ศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เดลินิวส์
คมชัดลืก
ไทยรัฐ
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
นสพ.มติชน
bangkokpost
สายด่วนรัฐบาล
พุทธทาส
สำรวจโลก
ธรรมมีเดีย