...“ บางกรูดน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจฐานรากดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด โทร. 038-131854 โทรสาร. 038-131855

พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
 
ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญรวมงานตามแผนยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ในกิจกรรม "โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2558"
ขอเชิญรวมงานตามแผนยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์ เพ ...

...
อ่านต่อ... 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลบางกรูด ประชุมสัญจร ประจำปี 2558
ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลบางกรูด ประชุมสัญจร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ประจำพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด วันที่ 27 มีนาคม 2558
กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ประจำพื้นที่ องค์การบร ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาคมหมู่บ้าน ปี 2558 หมู่ที่ 1 บ้านอู่ตะเภา
ประชาคมหมู่บ้าน ปี 2558 หมู่ที่ 1 บ้านอู่ตะเภา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ร่วมงานประเพณีประจำปี ครั้งที่ 12 วัดผาณิตาราม ปี 2558
ร่วมงานประเพณีประจำปี ครั้งที่ 12 วัดผาณิตาราม ปี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ในเขตพื้นที่
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ในเขตพื้นที่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านสายชอหมู่ที่2
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้งถนนลาดางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านอุ่ตะเภา หมู่1ซอย1/1
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้งถนนลาดางแอสฟัลท์ติด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราจ้างเหมาติดตั้งกันสาดโครงหลังคาเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราจ้างเหมาติดตั้งกันสาดโครงหลังคาเหล็ก บร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินลูกรัง บ้านบางชายสอ หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินลูกรัง บ้านบางชายสอ หมู่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.บางกรูด
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
ศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เดลินิวส์
คมชัดลืก
ไทยรัฐ
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
นสพ.มติชน
bangkokpost
สายด่วนรัฐบาล
พุทธทาส
สำรวจโลก
ธรรมมีเดีย