...“ บางกรูดน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจฐานรากดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด โทร. 038-131854 โทรสาร. 038-131855

พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.25 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด หมู่ที่ 2 ตำบลบางกรูด จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำ ...
 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ...
อ่านต่อ... 
 
เชิญเที่ยวงานงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำ ปี 2557
เชิญเที่ยวงานงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหล ...
 อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดตั้งดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด
ประกาศจัดตั้งดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ...
 ประกาศจัดตั้งดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด
ประกาศ ณ วัน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
อีทส์วอเตอร์สนับสนุนน้ำดื่ม
อีทส์วอเตอร์สนับสนุนน้ำดื่ม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ผู้ตรวจราชการกรม สถ. ตรวจเยียม
ผู้ตรวจราชการกรม สถ. ตรวจเยียม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2558
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2558 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ประจำพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด วันที่ 27 มีนาคม 2558
กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ประจำพื้นที่ องค์การบร ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
58-ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคบจำนวน1คัน
58-ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านสายชอหมู่ที่2
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้งถนนลาดางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านอุ่ตะเภา หมู่1ซอย1/1
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้งถนนลาดางแอสฟัลท์ติด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราจ้างเหมาติดตั้งกันสาดโครงหลังคาเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราจ้างเหมาติดตั้งกันสาดโครงหลังคาเหล็ก บร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  เปิดสอบวันนี้
   
  นายก อบต.บางกรูด
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกา
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมการพัฒนาชุมชน
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ดูทีวีออนไลน์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  ระเบียบและกฎหมาย
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  เดลินิวส์
  คมชัดลืก
  ไทยรัฐ
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ฐานเศรษฐกิจ
  บ้านเมือง
  สยามรัฐ
  ผู้จัดการ
  ไทยโพสต์
  นสพ.มติชน
  bangkokpost
  สายด่วนรัฐบาล
  พุทธทาส
  สำรวจโลก
  ธรรมมีเดีย