...“ บางกรูดน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจฐานรากดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด โทร. 038-131854 โทรสาร. 038-131855

พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
 
เชิญเที่ยวงานงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำ ปี 2557
เชิญเที่ยวงานงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหล ... new
 อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 19 พ.ย. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื ...
  อ่านต่อ... 
 
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจั ...
 อ่านต่อ... 
 
รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่ งบประมาณประจำปี 2559
รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำ ตำบลบางกรูด ประจำปี 2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ท่าน้ำวัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป บูชาหลวงพ่อพระพุทธโ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปและวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปและวางพวงมาลา เนื่อง ...
นายสินชัย ชูสว่าง นายกองค์กการบริหารส่วนตำบลบางกรูด ได้มอบหมายให้พนักงานส่ว ...
อ่านต่อ... 
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ)กิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ)กิบัติรา ...
     หัวหน้าส่วนราชการ พนั ...
อ่านต่อ... 
 
กีฬาต้านยาเสพติด และสร้างสมานฉ้นท์ ตำบลบางกรูด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
กีฬาต้านยาเสพติด และสร้างสมานฉ้นท์ ตำบลบางกรูด ครั ...
วันอาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557
ณ อบต.บางกรูด ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน) ...
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบชนิดแขวน)
ประกาศ วันที่ 12 มีนา ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด ...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางกรูด
ประกาศ วันที่ 14 พฤศจ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านอู่ตะเภ ...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบอแสฟัสติดคอนกรีต บ้านอู่ตะ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธี ...
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.บางกรูด
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
ศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
ติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เดลินิวส์
คมชัดลืก
ไทยรัฐ
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
นสพ.มติชน
bangkokpost
สายด่วนรัฐบาล
พุทธทาส
สำรวจโลก
ธรรมมีเดีย