พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
สปสช.ตำบลบางกรูด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
 
รับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2560
รับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
กีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 16 สิงหาคม 2558
ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 16 สิงหาคม 2 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณา 12 สิงหามหาราชินี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณา 1 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
58-ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคบจำนวน1คัน
58-ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสพัสติดคอนกรีตสายบางชายสอหมู่ที่2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสพัสติด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านอู่ตะเภาหมู่ที่1
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้งถนนลาดางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านอุ่ตะเภา หมู่1ซอย1/1
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้งถนนลาดางแอสฟัลท์ติด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.บางกรูด
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
  คลังข่าวมหาดไทย
  ปั่นเพื่อแม่
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกา
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมการพัฒนาชุมชน
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ดูทีวีออนไลน์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  ระเบียบและกฎหมาย
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  เดลินิวส์
  คมชัดลืก
  ไทยรัฐ
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ฐานเศรษฐกิจ
  บ้านเมือง
  สยามรัฐ
  ผู้จัดการ
  ไทยโพสต์
  นสพ.มติชน
  bangkokpost
  สายด่วนรัฐบาล
  พุทธทาส
  สำรวจโลก
  ธรรมมีเดีย