พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
สปสช.ตำบลบางกรูด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
 
ข้อมูลทั้งหมด
กีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
กีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 16 สิงหาคม 2558
ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 16 สิงหาคม 2 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณา 12 สิงหามหาราชินี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณา 1 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
58-ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคบจำนวน1คัน
58-ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสพัสติดคอนกรีตสายบางชายสอหมู่ที่2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสพัสติด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านอู่ตะเภาหมู่ที่1
58-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.บางกรูด
  infographics
  เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์
  ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ-บริการข้อมูลเชิงสถิติ
  ศุนย์การแอปพลิเคชันภาครัฐตรงถึงมือคุณ
  คลังข่าวมหาดไทย
  ปั่นเพื่อแม่
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกา
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมการพัฒนาชุมชน
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ดูทีวีออนไลน์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  ระเบียบและกฎหมาย
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  สายด่วนรัฐบาล
  พุทธทาส
  สำรวจโลก
  ธรรมมีเดีย