องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นายสินชัย ชูสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด พร้อมข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ร่วมรับชมการกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสำนักงาน ป.ป.ช. #ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน
Share on Line
Share on Pinterest