องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชุมหารือเรื่องการจัดงาน บัณฑิตน้อย

ประชุมหารือเรื่องการจัดงาน บัณฑิตน้อย
เมื่อวันที่ 26. มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกรูด จัดประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดงานบัณฑิตน้อย โดยมีคณะผู้อำนวยการศูนย์ ครูประจำศูนย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม
Share on Line
Share on Pinterest