องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest