องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยต้องใจ หมู่ที่ 2 บ้านบางชายสอ ตำบลบางกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest