องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชนิเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest