องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน1คัน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest