องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

เชิญชวนประชาชนตำบลบางกรูดให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 ฤศจิกายน 2564

เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

Share on Line
Share on Pinterest