องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

ช่องทางการติดต่อ

  • ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด 68/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเรา 24140 
  • ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.                              
  • จดหมายหรือหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด  68/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเรา 24140 
  • ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 038-131854 
  • ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด www.bangkrud.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายในจังหวัด

Share on Line
Share on Pinterest