องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดผาณิตารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกรูด จำนวน 10,140 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 2747 ฉะเชิงเทรา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 จำนวน17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest