องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด

98 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
 

โทรศัพท์ : 0-3813-1854
โทรสาร : 0-3813-1855
email : admin@bangkrud.go.th, bangkrudlocal@gmail.com

อีเมล์ : admin@bangkrud.go.th

 

 

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด

Share on Line
Share on Pinterest